قیمت پسته خندان صادراتی ایران

33
0

پسته صادراتی خندان در ایران با قیمت های مناسبی یافت می شود و برای صادرات هم می توان در حجم بالا بهترین کیفیت های این محصول را تامین کرد.
انواع پسته خندان ایران که با کیفیت صادراتی در بازار های جهانی شناخته شده هستند زیاد نیست و معمولا پنج دسته اکبری، کله قوچی، احمدآقایی، بادامی و فندقی بیشترین توجه بازار را به خود معطوف نموده اند.
اگر بخواهیم برای موارد صادراتی اقدام به خرید این محصول نماییم اولین پارامتر دسترسی به قیمت های مناسب متناسب با بهترین کیفیت ممکن است که خود در گرو شرایط متعددی می باشد.
عواملی که تاثیر بسیار زیادی به قیمت پسته در بازار صادراتی ایران دارد اول کیفیت محصول است، کیفیت ظاهری و میزان خندان بودن و توچین بودن محصول یک جنبه و بهداشت پسته جنبه دیگر می باشد. برای مثال پسته خندانی که برای صادرات به هند استفاده می شود به هیچ عنوان با همان شرایط برای کشور آلمان مناسب نخواهد بود.
در نتیجه قیمت پسته کاملا وابسته به پارامتر های انتخاب بهترین پسته صادراتی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید