صادرات پسته ایران به لهستان

77
0

لهستان در سال های اخیر تبدیل به یکی از بازار های مساعد برای صادرات انواع پسته خام و شور ایران به صورت فله و بسته بندی شده است.
با توجه به رشد روابط تجاری ایران با بازار های اروپا در زمینه صادرات مواد غذایی و کشاورزی سالم از ایران یکی از استراتژیک های ایران پسته می باشد.
هیئت های تجاری متعددی از لهستان به ایران آمده اند که در زمینه خشکبار فعالیت داشته اند و خوشبختانه با توجه به همین مسئله حجم قابل توجهی از پسته ایران به این کشور صادر می گردد.
مسلما آغاز صادرات انواع پسته ایران و فرآورده های آن به لهستان در حجم هایی مشابه کشور های اسپانیا، آلمان و هلند امکان پذیر نمی باشد اما این کشور می تواند یک فضای مساعد برای فروش پسته ایران به اروپا باشد و به عنوان یک درگاه تجاری به حساب آید.
گروه تولیدی پسته آرتین صادرکننده انواع این محصول و فرآورده های آن به لهستان و کشور های اروپایی می باشد و در این زمینه آماده اشتراک خدمات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید