صادرکننده پسته صادراتی ایران

91
0

ایران تولیدکننده عمده مهمترین و شناخته شده ترین انواع پسته صادراتی دنیا می باشد که مرکز فعالیت بیشتر گروه های صادرکننده این محصول است.
شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی در ایران غالبا نسبت به پسته و انواع صادراتی آن آشنایی دارند چرا که تقریبا کشوری را نمی توان یافت که خریدار مستقیم پسته از ایران نباشد. مطلب فوق با نگاه کوتاهی به آمار صادرات پسته ایران قابل درک است.
این نکته که کدام نوع پسته برای یک گروه صادرکننده سودآور تر می باشد و یا درخواست بیشتر در بازار های صادراتی دارد از قبل قابل بحث نیست چرا که هر کشور سلیقه و فرهنگ استفاده متفاوتی دارد بویژه که تنوع فرآورده های ممکن بر روی پسته خام سبب شده است که هر کشور به طور مجزا خریدار انواع خاصی باشد.
خشکبار آرتین تولید کننده و صادرکننده این گونه محصولات کشاورزی انحصاری بخصوص در نمونه های ارگانیک به صورت عمده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید