صادرات پسته خندان احمد آقایی به انگلستان

20
0

حجم زیادی از پسته های خندان ایران برای صادرات به انگلستان استاندارد لازم را ندارند و در این میان غالبا نوع احمد آقایی مناسب ترین نوع است.
انگلستان یک کشور اروپایی است که گمرکات بسیار سختگیری در زمینه واردات مواد غذایی دارد و لازم است محصولات و مرسولات غذایی که برای فروش و صادرات به انگلستان انتخاب می شوند از نظر بهداشتی استاندارد لازم را اخذ می نمایند.
در زمینه صادرات پسته خندان ایران به انگلستان بهترین نوع باید نوعی باشد که از نظر آفات و سموم شیمیایی در حداقل ممکن و بخصوص از نظر افلاتکسین کاملا مجاز باشند.
گروه تولیدی و تجاری آرتین نوع احمد آقایی را به این علت که در تمام طول سال با استاندارد یاد شده قابل تامین می باشد پیشنهاد می نماید و خود در این زمینه فعال است.
همچنین نوع احمد آقایی از رده پسته های Long می باشد که بسیار برای کشوری مانند انگلستان مطلوب است.

دیدگاهتان را بنویسید