واردات عمده پسته به آمریکا

25
0

در سال های اخیر حجم تولید کشور آمریکا از میزان تقاضای این کشور کمتر شده است و به همین دلیل شرایط مساعدی برای واردات عمده پسته به آمریکا را رقم زده است.
تولیدکنندگان مطرح پسته در دنیا غالبا رتبه اول از نظر حجم تولید آمریکا و پس از آن ایران بوده است. اما این رویه رو به تغییر است و به علت خشکسالی های پی در پی ایالت کالیفرنیا تولید عمده پسته در این کشور کاهش شدید داشته است.
از طرفی پسته آمریکا از نظر قیمت بسیار ازان تر از نمونه های ایران می باشد و البته باید ذکر کرد که کیفیت پسته ایران از تولیدات آمریکا بسیار بیشتر بوده فلذا این تفاوت قیمت منطقی می باشد.
به علت های متعددی از جمله همان خشکسالی های یاد شده میزان تولید کشور آمریکا تقاضای بازار داخلی و صادراتی را مثل قبل پاسخگو نمی باشد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از این محصول برای واردات به این کشور از ایران در نظر گرفته شده است.
البته هر چند در گذشته واردات پسته به آمریکا مالیات های سنگین داشته است اما در حال حاضر کاهش این مالیات نشان از تغییر سیاست های وارداتی دارد.

0

دیدگاهتان را بنویسید