قیمت پسته صادراتی رفسنجان در تهران

58
0

انواع پسته های صادراتی ایران از تولیدات رفسنجان، کرمان و استان خراسان بیشتر با قیمت های مختلف در بازار تهران به تاجر های مختلف فروخته می شود.
انواع پسته صادراتی ایران برای ارسال به کشور های مختلف با توجه به حجمه فعالیت های تجاری گروه های بازرگانی در تهران معمولا با قیمت های غیر یکسان به فروش می رسند. این درحالی است که قیمت این انواع پسته صادراتی در بازار رفسنجان و کرمان معمولا رقابتی تر هستند.
برای خرید بهترین پسته صادراتی ایران توصیه می شود با تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده این محصول بخصوص در شهر های رفسنجان و کرمان ارتباط گرفته شود و از سوی دیگر به کیفیت و فرآوری بار های ارسالی از زمان خرید تا تحویل بار نظارت کامل انجام پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید