صادرات پسته خندان به هلند

55
0

صادرات پسته خندان ایران به هلند به عنوان یکی از درگاه های اروپا بسیار متداول است و بیشتر کشور های اروپایی پسته ایران را از این کشور خریداری می نمایند.
هلند یک کشور واسطه در خرید و فروش پسته ایران است، علت آن شاید تا حدی روابط تجاری بهتر باشد اما این موضوع در زمینه پسته تنها دلیل نیست، عامل اصلی این است که هلند یک کشور اروپایی است و اگر بار پسته شما در این کشور ترخیص شود می تواند در اروپا به راحتی بدون عوارض گمرکی خاصی جابجا گردد.
با توجه به همین موضوع و اینکه گمرک هلند نسبت به واردات پسته از ایران در مقایسه با دیگر کشور های اروپایی سختگیری کمتری نشان می دهد سایر کشور های اروپایی در زمان خرید یا مایلند این محصول را از هلند خریداری نمایند و یا مسیر صادرات آن از ایران به هلند باشد و پس از ترخیص به کشور هدف ارسال گردد.
عمده پسته های صادراتی خندان ایران منحصر به پنج نوع اصلی می باشند: اکبری، احمدآقایی و بادامی از رده پسته های Long، کله قوچی در رده Jumbo و فندقی در رده Round.
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و یا ارائه سفارشات و تخمین هزینه با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید