قیمت صادرات مغز پسته به لبنان

43
0

صادرات انواع مغز پسته به لبنان به قیمت بسیار مناسب یکی از حوزه های بسیار کم ریسک و سودآور می باشد.
مغز پسته مناسب صادرات دارای انواع مختلفی از جمله مغز پسته سبز (بدون پوست)، مغز پسته جنگلی (ارگانیک) و مغز پسته های فندقی، بادامی، احمدآقایی و… دارد.
برای صادرات مغز پسته به لبنان ابتدا باید شهر و بازار هدف را به درستی مشخص کرد و سپس متناسب با درخواست و استقبال آن، محصول درخواستی را سفارش داد.
لبنان جزء خریداران اصلی انواع پسته ایران و فرآورده های آن از قبیل انواع مغز پسته، خلال پسته، پودر پسته و… می باشد.
برای صادرات پسته و مشتقات آن به لبنان تنها نیاز به اخذ گواهی های استاندارد و بهداشت می باشد که بسیار وقت گیر نبوده و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.
برای صادرات پسته به لبنان بسته بندی های پسته فله مختلفی وجود دارد که این مورد هم بنا به درخواست و تمایل عمده فروشان شهر مقصد تعیین می شود.

0

دیدگاهتان را بنویسید