صادر کننده انواع مغز پسته بدون پوست به چین

33
0

یکی از محبوب ترین انواع مغز پسته ها در چین، مغزهای بدون پوست یا کالک است که صادر کننده های این حوزه توجه زیادی به این محصول دارند.
مغز پسته بدون پوست دارای 7 گرید مختلف است که تجار و بازرگانان چین تمایل به خرید و فروش تمام این گرید ها دارند.
دسته بندی انواع مغز پسته بدون پوست بر اساس دو ویژگی می باشد:
1. تفکیک بر اساس میزان سبز بودن تا درجه زردی مغز پسته
2. تفکیک بر اساس میزان سالم یا شکسته بودن
بر این اساس 5 دسته، مغز پسته های سالم هستند که از سبز ترین (گرید S) تا زرد ترین (گرید D) در طبقه های مختلف قرار داده می شوند و دو دسته هم مغز پسته های شکسته یا لپه می باشد؛ گرید F مغز لپه سبز و گرید G مغز لپه زرد است.
اکثر صادر کننده های این محصول به چین از تمام انواع برای صادرات استفاده می کنند اما برخی صادر کننده ها خصوصا به کشور های روسیه، ژاپن، هند و  آلمان از برخی گرید های خاص برای ارسال استفاده می نمایند.

0

دیدگاهتان را بنویسید