صادرکننده انواع مغز پسته درجه یک

13
0

گروه های صادرکننده انواع مغز پسته درجه یک و صادراتی کمتر تولیدکننده این محصول می باشند درحالی که توصیه می شود به علت های زیر با تولیدکننده اصلی ارتباط گیری مستقیم نمایید:
اولین علت بسیار مهم این است که ارائه قیمت های رقابتی توسط گروه های تولیدکننده که خود صادرکننده این محصول هم باشند بسیار محتمل تر است، بخصوص که معمولا تغییرات در قیمت بازار تولیدکننده ها بسیار سریع تر از بازار صادرکننده ها اتفاق می افتد و اول تولیدکننده نرخ را تغییر داده و صادرکننده تابع آن است، حال آنکه اگر این گروه تولیدکننده خود صادرکننده مغز پسته هم باشد می تواند به سرعت نوسانات بازار را در ارائه قیمت ها در نظر بگیرد.
دومین عامل این است که کیفیت محصول مغز پسته هرچند که درجه یک و عالی باشد با زمان بخصوص در فصل های گرم سال تغییر می کند و در نتیجه نیاز است تا بین تولید و صادرات فاصله زمانی را به حداقل رسانید.
گروه های صادر کننده ای که خود تولید کننده نیز می باشند مسلما قادر خواهند بود تضامین کیفیت و درجه یک بودن محصول را تا لحظه تحویل در کشور هدف، خود بر عهده گرفته و تدابیر لازم را در نظر بگیرند.

0

دیدگاهتان را بنویسید