فروشنده مغز پسته ارگانیک سرخس

80
0

عموم شرکت های فروشنده انواع مغز پسته ارگانیک از تولیدات سرخس در استان خراسان رضوی و شهر مشهد می باشد.
گروه های صادرکننده این محصول نیز انواع مغز پسته ارگانیک جنگلی را برای کشور های اروپایی ارسال می کنند.
تولیدات سرخس از این محصول مربوط به جنگل های وحشی اطراف سرخس می باشد که فروشنده اصلی آن ها آستان قدس رضوی است و این جنگل ها را به صورت سالانه پیش فروش می کند.
مغز پسته ارگانیک سرخس همچنین به علت رنگ بسیار سبز در تولیدات شیرینی هم در ایران استفاده می شود و شرکت های فروشنده آن در تبریز، تهران، قم، یزد، اصفهان و اهواز فعال هستند.

دیدگاهتان را بنویسید