ارسال مغز پسته مرغوب کرمان به آلمان

41
0

برای ارسال مغز پسته کرمان به کشور های اروپایی بویژه آلمان، تیاز به اخذ گواهی هایی برای اثبات کیفیت مرغوب این محصول می باشد.
البته آزمایشگاه های کرمان، رفسنجان و تهران برای صادرات به اتحادیه اروپا معتبر هستند اما با این حال لازم است تا مغز پسته ای که انتخاب می شود بسیار بهتر از حد نهایی این استاندارد ها باشد، چرا که در طول زمان ارسال و فرآیند های گمرکی در صورت مجاورت مغز پسته ها با حرارت و رطوبت امکان گذر آفات و سموم از حد مجاز خود می باشد.
مغز پسته ای برای صادرات از کرمان به آلمان مناسب است که هم از نظر بهداشتی مرغوب باشد و هم از منظر بسته بندی به گونه ای باشد که در کشور هدف ماندگاری محصول بالا و معقول باشد.
برای اطلاع بیش تر از قیمت های انواع مغز پسته مرغوب کرمان با ما در ارتباط باشید.

0

دیدگاهتان را بنویسید