عرضه زرشک ایران به امریکا

54
0

آیا زرشک ایران به آمریکا هم صادر شده و در این کشور عرضه می شود؟ صادرات زرشک ایران به امریکا چه مراحلی دارد؟
زرشک یکی از محصولات انحصاری ایران می باشد که نمونه خوراکی آن بیش از نود درصد در ایران تولید می شود و این مطلب باعث شده است هر کشوری که مایل به خرید این محصول صادراتی ایران باشد و عرضه زرشک را در بازار های خود پیش بینی نماید از ایران خرید کند.
از جمله این کشور ها امریکا می باشد که زرشک را بسته بندی کرده و به بازار های داخلی و همچنین صادراتی خود عرضه می نماید.
معمولا مسیر صادرات زرشک ایران به امریکا از ترکیه می باشد، در واقع زرشک ابتدا مستقیما از ایران به ترکیه صادر می شود و از آنجا به بازار های امریکا راه پیدا می کند.
در سال های اخیر از مسیر امارات هم شاهد صادرات انواع زرشک تولیدی ایران به امریکا هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید