فروش عمده زرشک رستورانی

109
0

از بازار های مصرف عمده زرشک در داخل کشور رستوران ها می باشند و فروش عمده زرشک رستورانی یکی از بهترین بازار های شرکت های پخش زرشک به حساب می آید.
مصرف عمومی زرشک برای استفاده پلویی و تزئین مواد غذایی می باشد.
با توجه به این مسئله در خانواده ها استفاده پلویی از زرشک را هنوز به صورت ثابت شاهد نیستیم اما رستوران ها تقریبا در هر روز از این محصول برای تزئین مواد خوراکی خود استفاده می نمایند و به همین دلیل عمده فروش انواع زرشک در داخل ایران مربوط به این مراکز می باشد.
زرشک رستورانی نوع خاصی از زرشک نیست بلکه به این علت که رستوران ها غالبا از نمونه های ارزان قیمت تر زرشک استفاده می کنند به زرشک ارزان قیمت و عمده زرشک رستورانی گفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید