فروش خلال پسته ایران در ایتالیا

50
0

یکی از کشور های مساعد برای فروش فرآورده های کشاورزی ایران مانند مغز و خلال پسته ایتالیا می باشد که از ایران خرید بالایی دارد.
کشور ایتالیا روابط تجاری بسیار متعددی در زمینه محصولات کشاورزی دارد و بهترین انواع محصولات کشاورزی ایران را خرید می نماید.
در زمینه پسته و فرآورده های آن نیز سالانه حجم زیادی از انواع پسته، مغزپسته و خلال پسته ایران به ایتالیا ارسال می گردد. البته نکته ای که بسیار حائز اهمیت است در زمینه خلال پسته سبز صادراتی به اروپا افلاتکسین و سطح بهداشت محصول می باشد.
برای اینکه خلال پسته نهایی تولید شده از هرگونه سموم و همچنین آلودگی به افلاتکسین عاری باشد نیاز است تا مواد اولیه و دستگاه های تولید بسیار دقیق بررسی شوند.
همچنین باید توجه داشت که فروش عمده خلال پسته به شیرینی فروشی ها و قنادی ها می باشد و به همین دلیل رنگ، طعم و روغن محصولی که قرار است در آن کشور به فروش برسد اهمیت می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید