archive hero image

عناب

145 articles
شرکت تولیدی عناب آرتین، خرید، فروش و صادرات مستقیم محصول خود را از تولیدات تازه باغات بیرجند و قاین انجام می دهد و فرآوری این محصولات برای عرضه عمده با استاندارد های بازار داخلی تهران و شهرستان ها و همچنین صادرات به کشور های اروپایی انجام می شود.