archive hero image

خلال پسته

974 articles
کارخانه تولید خلال پسته آرتین با شعبه اصلی در سیرجان و شعبه کارگاهی در قزوین بهترین خلال پسته سبز قزوین و ایران را در بسته بندی های فله عمده برای بازار تهران و شهرستان ها و همچنین با استاندارد صادراتی برای بازار اروپا با قیمت رقابتی به فروش می رساند.