خرید عمده پسته برای خشکبار فروشی

38
0

پسته ایران در حجم عمده در خشکبار فروشی های ایران به فروش می رسد و بیشتر خانواده های ایرانی برای خرید این محصول به این فروشگاه ها مراجعه می نمایند.
ایران در هر سال چند صد هزار تن پسته تولید می کند اما بیشتر این محصول برای صادرات به بازار های خارجی فرستاده می شوند. حدود یک دهم حجم تولید پسته ایران برای مصارف داخلی استفاده می شود اما این ده درصد تقریبا شامل بهترین انواع پسته های تولیدی ایران می باشند.
عمده خرید خانواده های ایرانی در خشکبار فروشی ها از پسته های نمکی و درشت می باشد و با توجه به اینکه پسته از دیرباز در ایران بوده و در سبد آجیلی خوراکی خانواده ها قرار داشته است بیشتر مردم نسبت به انواع و کیفیت آن آشنایی کامل دارند و به همین دلیل بهترین کیفیت ها را خرید می نمایند.
پسته های با کیفیت ایران که درشت هم باشند بیشتر به سه دسته احمدآقایی، اکبری و کله قوچی تقسیم می شوند و در میان همین سه نمونه هم بیشترین فروش هرچند متناسب با منطقه ای که این خشکبار فروشی در آن جا قرار دارد متفاوت است اما به طور میانگین مربوط به نوع احمدآقایی به صورت شور شده می باشد.
علت خرید بیشتر نوع احمدآقایی برای قیمت مناسب آن در کنار کیفیت مطلوب آن می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید