خرید پسته احمد آقایی با افلاتکسین مجاز

69
0

افلاتکسین مجاز برای پسته صادراتی چیست؟ خرید پسته احمد آقایی با گواهی افلاتکسین چگونه صورت می گیرد؟
زمان برداشت و پوست کندن پسته در صورتی که از روش های سنتی و غیر بهداشتی استفاده شود، قارچی به نام افلاتکسین در پسته بوجود می آید که باعث ایجاد آفت در سایر پسته ها نیز می شود.
کشور های اتحادیه اروپا نسبت به این قارچ بسیار حساس می باشند و تنها اجازه واردات به پسته هایی می دهند که دارای گواهی افلاتکسین مجاز از آزمایشگاه های معتبر باشند.
پسته احمد آقایی یکی از انواع پسته است که قطب تولید آن رفسنجان می باشد و تامین این محصول با افلاتکسین مجاز بسیار راحت می باشد.
خریداران اصلی پسته احمد آقایی با گواهی افلاتکسین مجاز کشور های مختلف اروپایی  مانند اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و انگلستان هستند.
مقصد اصلی بهترین پسته های صادراتی ایران مانند احمد آقایی، اکبری و کله قوچی کشور های اروپایی و برخی کشور های عرب زبان هستند.

0

دیدگاهتان را بنویسید