توزیع پسته اکبری آب خندان در قرقیزستان

12
0

پسته اکبری آب خندان در کدام کشور ها حجم فروش و توزیع بالایی دارد؟ صادرات پسته آب خندان به قرقیزستان، روسیه، ازبکستان و قزاقستان چگونه است؟
کشور های مشترک المنافع مانند روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، ارمنستان و… از جمله خریداران اصلی محصولات کشاورزی ایران، خصوصا انواع پسته ایران و فرآورده های آن هستند.
تجار و بازرگانان این کشور ها بویژه قزاقستان خواهان خرید پسته اکبری و احمدآقایی هستند. البته نکته قابل توجه این است که این پسته ها به صورت خندان طبیعی در بازار این کشور ها توزیع نمی شوند بلکه به صورت ترکیبی از پسته خندان طبیعی و آب خندان در بازار شهر های مختلف توزیع می شوند.
همین موضوع باعث شده تا درصد بالایی از حجم صادرات پسته اکبری از ایران به پسته های آب خندان اختصاص پیدا کند.

0

دیدگاهتان را بنویسید