فروش عمده پسته اکبری ایران به کویت

71
0

پسته اکبری ایران از باکیفیت ترین انواع پسته می باشد که معمولا فروش عمده آن به کشور های عربی بخصوص کویت و امان صورت می پذیرد.
معمولا بیش تر تولیدات پسته ایران صرف صادرات می شود. در واقع بیش از نود درصد تولید پسته ایران مازاد نیاز کشور بوده و باید برای صادرات استفاده گردد.
انواع پسته ایران و فرآورده های صادراتی آن بسیار متنوع می باشند، در این میان عموما نوع اکبری و احمدآقایی بیشترین صادرات را به کویت دارد. البته نکته حائز اهمیت این است که غالبا دو دسته کیفیتی پسته به کویت ارسال می گردد.
دسته اول پسته های بسیار با کیفیت می باشند که فروش عمده آن ها به کویت یا برای بسته بندی و مصرف داخلی می باشد و یا صرف فروش به کشور های اروپایی می شود. دسته ای دیگر از انواع پسته صادراتی ایران به کویت نمونه های ارزان قیمت است، این پسته های ارزان قیمت عموما از کویت به کشور هایی مانند هند و عراق ارسال می گردند.
بهترین نوع این محصول که بیشتر مد نظر تاجران کویت می باشد نمونه اکبری است که هم بلند و کشیده است و هم یک نوع لوکس به حساب می آید، البته قیمت آن نیز از دیگر انواع پسته بالاتر است.

دیدگاهتان را بنویسید