خرید انواع پسته فله برای صادرات

35
0

معمولا برای صادرات پسته به کشور های مختلف از انواع پسته به صورت فله خرید می شود تا از نظر هزینه تمام شده کمترین میزان و از نظر حجم صادر شده بیشترین مقدار باشد.
انواع پسته صادراتی ایران کدام اند و در بین این انواع، بهترین پسته صادراتی ایران کدام است؟ پاسخ به این سوالات می تواند به خرید بهترین گزینه برای صادرات چه به صورت فله و چه به صورت بسته بندی شده کمک کند.
مسلما انواع پسته در ایران بسیار متنوع هستند اما بیشترین صادرات ایران مربوط به پنج نوع پسته احمدآقایی، فندقی، کله قوچی، بادامی و اکبری می باشد که البته هر کدام به صورت عمده در منطقه خاصی از ایران برداشت می شوند. اما خرید این انواع پسته در سراسر ایران کار دشواری نیست.
غالبا وابسته به کشش بازار، کیفیت مطلوب و سلیقه بازار هدف باید از بین این انواع بهترین گزینه را انتخاب کرد.
نوع بسته بندی پسته به صورت فله نیز می تواند در میزان هزینه های صادرات و همچنین قدرت فروش در بازار هدف تاثیر بالایی داشته باشد برای مثال در کشوری مانند هند بیشترین فروش پسته ایران با بسته بندی های کارتن ده کیلویی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید