صادرکننده پسته اکبری به عراق

40
0

گروه شرکت های تولیدی و بازرگانی صادرکننده انواع پسته به عراق معمولا از نمونه های اکبری و احمدآقایی برای صادرات به این کشور استفاده می کنند.
در صادرات به عراق یکی از پارامتر های بسیار مهم مربوط به پسته کاهش حداکثری قیمت ها در کنار نوع محصول صادراتی است بویژه که بیشتر صادرکننده ها معمولا با توجه به شناختی که از بازار عراق دارند نوع تفت داده شده و اکثرا زعفرانی را برای عراق ارسال می کنند.
برای کاهش قیمت محصول تا حد امکان باید از پسته هایی با گرم مغز پایین تر و در نتیجه آبخندان استفاده کرد و البته معمولا متناسب با قیمتی که به عنوان ماکزیمم در نظر گرفته می شود چه در نوع اکبری و چه در نوع احمدآقایی باید ترکیبی از دو پسته طبیعی خندان و آبخندان استفاده کرد.
گروه تولیدی و بازرگانی پسته آرتین یکی از مجموعه های صادرکننده انواع پسته بوِیژه نوع اکبری به عراق می باشد و برای همکاری با تمام گروه های تجاری فعال در این زمینه آمادگی خود را اعلام می نماید.

0

دیدگاهتان را بنویسید