قیمت هر کیلو پسته جهت عرضه عمده

48
0

برای عرضه عمده پسته در فروشگاه تهیه انواع این محصول با قیمت های مناسب به ازای هر کیلو اهمیت دارد و جهت این مهم می توان با تولیدی های دست اول ارتباط گرفت.
هر ساله بعد از برداشت پسته، در شهر های رفسنجان و کرمان، با توجه به عرضه و تولید پسته در باغات و ارائه آن توسط کشاورزان و با در نظر داشتن میزان تقاضای خرید مشتریان و سفارشات آنان، قیمت هر کیلو پسته در بازار تهران تعیین می گردد.
قیمت پسته براساس نوع پسته، کیفیت مغز آن، خندان بودن یا دهن بست بودن و دیگر مشخصه ها، نیز اعلام می گردد. در مرحله بعد براساس این قیمت ارزش فرآورده های دیگر این پسته این مشخص می گردد. برای عرضه عمده پسته، با توجه به حجم بالای خرید، مقداری از قیمت آن کاسته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید