صادرات انواع پسته به پاکستان

73
0

انواع پسته های مختلف ایران از جمله احمدآقایی، کله قوچی، فندقی، بادامی و… حجم صادرات بالایی به کشور پاکستان دارد.
اغلب پسته های مذکور با کیفیت خیلی بالایی برای این کشور صادر نمی شود؛ معمولا پسته های Class B مورد درخواست و تمایل تجار پاکستان می باشد.
منظور از پسته Class B، ترکیب پسته های خندان طبیعی و مکانیک خندان (یا آبخندان) با درصد مشخصی است که اغلب این درصد توسط خریدار مشخص می شود.
انواع پسته های ایران که معمولا مربوط به دو استان کرمان و خراسان می باشد دارای طعم ها و کیفیت های متفاوت می باشد. معمولا پسته های احمدآقایی و کله قوچی کرمان از کیفیت بالاتری برخوردارند؛ همچنین پسته های فندقی و بادامی استان خراسان نیز برای صادرات بسیار مناسب می باشد.
انواع بسته بندی های فله پسته نیز وجود دارد که بنا به درخواست مشتری پسته و یا مغز پسته در آن قرار داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید