قیمت فروش انواع پسته صادراتی رفسنجان

42
0

رفسنجان به عنوان قطب تولید انواع پسته صادراتی بویژه پسته های احمدآقایی و کله قوچی، بهترین قیمت ها را برای عرضه و فروش این محصولات در کشور های مختلف دارد.
عموما پسته درخواستی بازرگانان کشور های مختلف با یکدیگر متفاوت است. به همین خاطر شیوه کار به این صورت است که سفارش درخواستی با تمامی مشخصات و آنالیز ها به تامین کننده و صادرکننده عرضه می شود و سپس متناسب با آن آنالیز قیمت فروش پسته اعلام می شود.
یکی از مهم ترین نکاتی که افراد بسیاری به آن توجه ندارد، درصد افلاتکسین پسته می باشد که برای برخی از کشور ها بسیار مهم و ضروری است و در صورتی که گواهی معتبر آن اخذ نشده باشد امکان مرجوع و یا معدوم شدن بار وجود دارد.
برای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکلات باید با افرادی ارتباط برقرار شود که در حوزه انواع پسته های صادراتی تجربه کافی دارند.
یکی دیگر از نکات مهم، نوع بسته بندی پسته فله است که حتما باید مطابق با سفارش کشور هدف و بر اساس تحقیقات بازاریابی انجام شود و در غیر اینصورت فروش و عرضه آن در بازار آن کشور با مشکل رو به رو خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید