فروش پسته خندان صادراتی

36
0

در زمینه صادرات غیر نفتی بیشترین میزان ارز آوری مربوط به پسته می باشد که فروش انواع خندان صادراتی آن تقریبا در هر کشوری انجام می شود.
بازار های داخلی و صادراتی این محصول بسیار زیاد هستند و کمتر کسی در دنیا نسبت به این محصول آگاهی ندارد.
در داخل کشور فروش عمده پسته رفسنجان، کرمان، سیرجان، مشهد، یزد و… باعث ایجاد رقابت فروش و در نتیجه گسترش بازار های عرضه می شود و شاهد هستیم این محصول در هر نقطه از ایران در حال فروش می باشد.
در بازار های صادراتی هم پسته خندان ایران با پسته آمریکا در حال رقابت گسترده است و باز هم همین بازار های رقابتی باعث پهناور شدن زمینه های صادرات این محصول اصیل ایرانی شده است و تمام کشور های دنیا به دنبال خرید مستقیم از ایران هستند.
انواع پسته خندان صادراتی ایران با اینکه به صورت سنتی برداشت می شوند باز هم در رقابت با تولیدت فرآوان و صنعتی آمریکا موفق بوده و به هیچ عنوان کیفیت پسته آمریکا به محصول ایران نمی رسد و همین مطلب در افزایش فروش تولیدات ایران بسیار موثر بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید