خریدار پسته سبز سیرجان

42
0

پسته سیرجان معمولا از دیگر پسته های استان کرمان سبز تر و برای مغز کردن مناسب تر است که غالبا خریدار اصلی این مغز کارخانجات گز و شیرینی می باشند.
قسمت خوراکی پسته مغز ان است و برای تشخیص کیفیت یک پسته به مغز آن از نظر کیفیت رنگ، گلدار بودن یا نبوده، درشت بودن یا نبودن، سالم و یا ناسالم بودن و همچنین خوش طعم و یا تلخ بودن توجه می کنند.
با توجه به مورد مصرف پسته هر کدام از این پارامتر ها می تواند مفیدتر باشد. در رابطه با پسته سیرجان ویژگی غالب سبز بودن مغز آن است و در مقایسه با دیگر نقاط کشور قیمت آن نیز مناسب تر است و به همین دلیل از مغز پسته در این منطقه برای تولیدات شیرینی، خلال، گز و… استفاده می کنند و به همین دلیل این تولیدکنندگان و صنایع خریدار عمده محصول سیرجان به حساب می آیند.
البته از محصول سیرجان برای صادرات هم بسیار استفاده می شود. خریدار صادراتی پسته سیرجان هم بسیار زیاد هستند.
یک گروه از تولیدات ایران از انواع پسته صادراتی درجه یک در منطقه سیرجان تولید می شود که از آن جمله می توان به نوع اکبری درجه یک در منطقه انار اشاره داشت.

0

دیدگاهتان را بنویسید