بازرگانی صادر کننده پسته ایران به روسیه

39
0

شرکت های بازرگانی صادر کننده انواع پسته ایران به روسیه بسیار فراوان هستند ولی برای صادرات این محصول به روسیه مهمترین پارامتر ها ارائه قیمت رقابتی می باشد.
روسیه در سال های اخیر به دلیل کاهش روابط تجاری با ترکیه به سمت تجارت فعال با ایران پیش آمده است و از مهمترین موارد صادراتی که در سبد کالایی شرکت های بازرگانی صادر کننده ایرانی قرار گرفته است خشکبار می باشد.
مهمترین و ارز آور ترین خشکبار صادراتی ایران به روسیه پسته است که البته جدیدا به صورت غیر مستقیم به این کشور صادر می شود.
بازرگانی های فعالیت کننده در بازار ایران و روسیه می دانند که پرداخت عوارض صادرات از قزاقستان به روسیه برای انواع پسته نزدیک به صفر استو از طرفی هزینه واردات و ترخیص پسته در قزاقستان بسیار کمتر از هزینه ترخیص آن در روسیه است و به همین سبب راه کم هزینه صادرات پسته ایران که صادر کننده های این محصول پیش رو گرفته اند صادرات مستقیم به قزاقستان و از آن جا به بازار روسیه می باشد و از این طریق هزینه های صادراتی را تا حد قابل توجهی کاهش داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید