فروش عمده پسته بسته بندی صادراتی

21
0

پسته های بسته بندی شده صادراتی به دو دسته فله و جزئی (ابعاد کوچک با برند) تقسیم می شوند. عمده فروش این موارد به کدام کشور هاست؟
پسته ایران هم به صورت بسته بندی های فله صادراتی و هم در بسته بندی های ابعاد کوچک مورد استفاده می باشد. از هر کدام از این موارد برای صادرات به کشور های خاص و تحت شرایط خاصی استفاده می شود.

پسته بسته بندی فله صادراتی:
از این محصول بیشتر برای خام فروشی جهت کشور های مختلف برای صنایع غذایی و خوراکی استفاده می شود و بسیاری از شرکت هایی که پسته را در کارخانه های خود بسته بندی می نمایند فله ترین حالت ممکن خام و یا نمکی را برای کاهش هزینه  ها خرید می کنند.
کشور هایی که فرهنگ مصرف فله در آن ها هنوز پایدار است نیز خرید این نمونه را بیشتر انجام می دهند.

پسته بسته بندی ابعاد کوچک صادراتی:
در این مورد این محصول مستقیما با کمترین تغییرات ظاهری و بسته بندی وارد بازار های صادراتی بخصوص فروشگاه های زنجیره ای می شود و برای کشور هایی مناسب است که فروشگاه های فعال و فرهنگ استفاده از مواد خوراکی بسته بندی شده را بسیار قوی دارند و از آن جمله می توان به امارات، آلمان و بسیاری کشور های اروپایی، کانادا و… اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید