عرضه انواع پسته بسته بندی شده

27
0

انواع پسته های بسته بندی شده ایران در بازار کشور های مختلف اروپایی طرفداران بسیاری دارد و همین موضوع سبب شده تا این محصولات به صورت عمده در این کشور ها عرضه شود.
برای عرضه پسته بسته بندی شده به هر کشور، ابتدا باید نوع پسته مورد استقبال و کیفیت مد نظر مشخص شود تا فروش محصول با راحت ترین شیوه انجام گیرد.
برای کشور هایی مانند عراق، سوئیس، پاکستان و هند اغلب از پسته های Class B که ترکیبی از خندان طبیعی و مکانیک خندان می باشد، استفاده می شود اما برای کشور هایی از جمله آلمان، اوکراین، ایتالیا و فرانسه باید از پسته های Class A استفاده نمود.
با عرضه پسته به صورت بسته بندی شده بسیاری از مشکلات بهداشتی مرتبط با پسته کاهش پیدا می کند و همین موضوع باعث می شود سخت گیری ها برای صادرات به اتحادیه اروپا کمتر شود.

دیدگاهتان را بنویسید