صادرات پسته درجه یک خندان به اسپانیا

28
0

اسپانیا پتانسیل زیادی برای صادرات پسته درجه یک خندان از ایران به شمار می آید که هر ساله به حجم مراودات تجاری ایران و این کشور افزوده گردیده است.
با توجه به روابط متعدد تجاری ایران و اسپانیا در زمینه استراتژیک های کشاورزی ایران مثل زرشک و زعفران اینک بازار های صادرات پسته به این کشور رونق یافته اند.
در حال حاضر در بازار اسپانیا درجه یک ترین پسته خندان مربوط به کالیفرنیا می باشد که در مقایسه با کیفیت پسته ایران بسیار پایین است و در نتیجه استقبال قابل توجهی را از تولیدات ایران شاهد بوده ایم.
پسته ای که برای اسپانیا ارسال می شود معمولا از نمونه های خندان درجه یک به صورت تفت داده بدون نمک است که به این طریق فرآوری را در مقصد آسان تر می نماید.
برای صادرات به اسپانیا می توانید تامین کالا و همچنین فرآیند های گمرکی را به بخش فروش صادرات خشکبار آرتین محول نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید