صادرات پسته رفسنجان به آسیا شرقی

65
0

تناژ بسیار عمده و بالایی از پسته ایران جهت صادرات به کشور های آسیا شرقی و آسیا میانه می باشد که درصد قابل توجهی از این میزان تولید منطقه رفسنجان در استان کرمان است.
پسته محصول کشاورزی استراتژیک ایران می باشد که هر ساله به تمام کشور های دنیا ارسال می گردد، از آسیا شرقی گرفته تا آفریقای جنوبی و حتی آمریکا که خود در ایالت کالیفرنیا تولید کننده اول پسته دنیاست.
علت اصلی این قدرت ثادرات پسته ایران مربوط به کیفیت تولیدات در مقایسه با دیگر کشور هاست، بخصوص محصول رفسنجان که در حال حاضر برند شناخته شده پسته ایران است.
انواع محصول رفسنجان در بازار صادرات به پنج دسته خندان زیر تقسیم می شوند:
احمدآقایی، اکبری، بادامی، کله قوچی و فندقی. انتخاب بهترین نوع پسته جهت صادرات به هر کشور در آسیا شرقی وابسته به پارامتر های متعددی است که کشور هدف و شرایط بازار رفسنجان لحاظ می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید