نمایندگی فروش عمده انواع پسته خام

52
0

گروه های فروش و صادرات پسته ایران فراوان هیتند اما تعداد کمی از نمایندگی های فروش پسته خام تولیدکننده انواع این محصول می باشند.
پسته خام عموما استفاده های بیشتری از نوع تفت داده شده آن دارد چرا که حجم بالایی از مصرف پسته برای تولید مغز آن می باشد فلذا باید توجه داشت که تولید مغز پسته خام نیازمند خرید عمده پسته خام است.
نمایندگی های فروش عمده این محصول غالبا کارخانجات و ترمینال های ضبط پسته هستند که پس از برداشت محصول تازه و جمع آوری آن از باغات اقدام به فرآوری و خشک کردن می نمایند.
هر چند انواع پسته ایران در بازار های داخل بیشتر در عمده فروشی ها خرید و فروش می شود اما دست اول تولید این محصول همین ترمینال ها و کارخانجات فرآوری می باشند.
عمده تولید این ترمینال ها مستقیما پس از آماده سازی برای نگهداری به انبار ها و تا حد امکان سردخانه ها روانه می شود و با توجه به اینکه تنها 10 الی 20 درصد این محصولات برای بازار داخل است بیشتر آن تا زمان صادرات به صورت خام در انبار نگهداری می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید