بهترین پسته احمدآقایی برای صادرات

23
0

پسته احمدآقایی یکی از بهترین پسته ها برای صادرات به کشور های مختلف آسیایی و اروپایی می باشد. قطب تولید پسته احمدآقایی منطقه نوق در رفسنجان می باشد.
پسته احمدآقایی که برای کشور های اتحادیه اروپا صادر می شود باید از لحاظ افلاتکسین کاملا مجاز باشد و استاندارد های کشور هدف را داشته باشد.
برای اخذ گواهی افلاتکسین معتبر که کشور های اتحادیه اروپا آن را تایید کنند، تنها باید به آزمایشگاه تحقیق و توسعه رفسنجان مراجعه نمود.
برای سایر کشور ها نیاز به اخذ این گواهی نمی باشد؛ کشور های آسیایی اغلب پسته احمدآقایی با قیمت مناسب برای صادرات می خواهند به همین دلیل معمولا ترکیبی از پسته های خندان طبیعی و مکانیک خندان احمدآقایی را به کشور هدف خود صادرات می کنند.
از جمله این کشور ها باید به هند، عراق، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه اشاره داشت که هر ساله حجم بالایی از صادرات پسته احمدآقایی ایران را به خود اختصاص داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید