پسته کوهی سبز تولید ایران برای ترکیه

67
پسته سبز کوهی

پسته کوهی سبز در ایران با بهترین کیفیت تولید و کشت می شود و بخشی از آن آماده ی صادرات به کشور ترکیه خواهد شد که در این کشور از محبوبیت خاصی برخوردار است.
خرید و فروش پسته کوهی در کشور به میزان زیادی انجام میشود که مورد رضایت مصرف کننده بوده است.
از این رو کشور ترکیه نیز خواستار پسته ایرانی شده است و حجم معین و مشخصی از پسته سبز کوهی تولید شده در هر سال، برای صادرات به ترکیه اختصاص پیدا می کند و بر اساس قیمت ارز نیز قیمت گذاری می شود.

پسته کوهی سبز ایرانی

برداشت پسته سبز کوهی در اردیبهشت ماه در مزارع پسته ایرانی انجام می شود که به صورت تخمه استفاده می شود و دارای خواص درمانی بسیار زیادی می باشد.
مهم ترین خواص درمانی پسته کوهی سبز ایرانی یا بنه عبارت اند از:

  • درمان کم خونی
  • ضد میکروب
  • درمان کمردرد
  • درمان زخم های پوستی
  • درمان سرفه و گرفتگی صدا
  • تقویت اعصاب
  • دفع کرم های روده و معده

طبیعت پسته سبز کوهی ایرانی گرم و خشک است که بصورت میوه یا روغن یا جوشانده استفاده می شود.
پسته ایرانی سبز کوهی اختلالات و نارسایی های کبد را برطرف میکند و سرماخوردگی را نیز درمان می کند.

 

صادرات پسته به ترکیه

قیمت فروش پسته صادراتی به ترکیه بر اساس قیمت ارز تعیین میشود که به عنوان طلای سبز مشهور است.
تولیدکنندگان کوچک و بزرگ پسته در زمینه صادرات پسته به ترکیه فعال هستند و چرخه آن را می چرخانند.
افزایش صادرات پسته به ترکیه به دنبال گسترش مصرف آن انجام شده که نشان از محبوبیت این میوه دارد.
شرایط ترکیه ایجاب میکند که بر اساس وضعیت راه، روش های صادرات پسته انتخاب شود و سپس اجرا گردد.
در صورتی که ضایعات پسته کم باشد، رضایت عمومی ترکیه از آن تثبیت می شود و به دنبال آن، شاهد افزایش رقم صادرات این خشکبار به کشور ترکیه خواهیم بود.