خرید پسته خندان نمکی در قزاقستان

32
0

خرید انواع پسته نمکی خندان و بدون پوست در کشور قزاقستان به صورت فله انجام می شود و عمدتا در این کشور بازار های هدف برای صادرات به روسیه هم میسر است.
به این علت که واردات مستقیم پسته به روسیه از ایران مالیات های زیادی دارد عمدتا از طریق قزاقستان اقدام به واردات پسته می نمایند و محصول صادراتی از ایران از هر کدام از انواع خندان پسته ایران که باشد بهتر است اول در قزاقستان ترخیص شده و سپس به روسیه ارسال شود.
نوع نمکی به این علت که از فرآوری پسته های ارزان قیمت تر حاصل می آید هزینه های تمام شده ی کمتری دارد و در نتیجه خرید و فروش آن در بازار قزاقستان راحت تر است.
مسیر ریلی مستقیم از مشهد به مسکو هم که از قزاقستان عبور می کند خرید عمده انواع پسته نمکی و خام صادراتی ایران را تسهیل بخشیده است.

دیدگاهتان را بنویسید