صادرات انواع پسته بسته بندی

13
0

صادرات پسته در انواع بسته بندی های عمده فله و کوچک چندگرمس تا چندصد گرمی به کدام کشور ها ماسب تر است؟
نکته اول در زمینه پسته بسته بندی شده فله این است که عمدتا هدف از این کار افزایش ماندگاری و تسهیل در فرآیند جا بجایی محصولات است؛ در حالی که برای بسته بندی های چند گرمی تا چند صد گرمی هدف فروش مستقیم به مصرف کننده نهایی است که مسلما در این صورت از این محصول نمی توان برای مواد اولیه صنایع استفاده کرد و این صادرات باید با هدف عرضه محصول در فروشگاه ها و برند سازی انجام شود.
کشور هایی که می توان بهتر پسته بسته بندی شده را به فروش رساند عموما کشور های ضعیف در صنعت بسته بندی مانند عراق و افغانستان می باشند و یا کشور های ثروتمند عربی و اروپایی.
کشور هایی مانند روسیه، هند، مالزی و قزاقستان به مصرف فله و عمده انواع پسته بیشتر راغب می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید