صادرات پسته خندان رفسنجان به هند

67
0

در میان انواع پسته خندان ایران از تولیدات رفسنجان، کدام یک بیش ترین میزان صادرات و قیمت مناسب را برای کشور هند دارند؟
در پاسخ به سوال فوق لازم است انواع پسته خندان صادراتی را که در رفسنجان تولید می شود شناخت؛ که بیش تر به پنج نوع اصلی اکبری، احمدآقایی، کله قوچی، فندقی و بادامی تقسیم می شوند.
هند بهترین پسته خندان رفسنجان را انواع کشیده و رده Long می داند که هم صادرات آن از ایران بسیار متداول است و هم تامین در حجم عمده در تمام طول سال مقدور است. و در میان پسته های رده ی کشیده بیش ترین تقاضا و خرید هند از نوع احمدآقایی رفسنجان در سایز های درشت می باشد.
انواع بسته بندی پسته فله برای صادرات به این کشور مناسب اند اما بیش ترین سفارشات به صورت کارتن های ده کیلویی داده می شوند که ماندگاری را در زمان صادرات و پس از آن افزایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید