قیمت پسته صادراتی رفسنجان و کرمان

60
0

بیشتر پسته صادراتی ایران از تولیدات رفسنجان و کرمان تامین می شود و معمولا قیمت این پسته ها در مقایسه با فروش داخل باید مناسب تر باشد.
مسلما در خرید های صادراتی حجم ها بسیار بالاتر از موارد داخلی می باشد و جالب توجه است بدانیم که بیش از نود درصد تولید پسته ایران برای موارد صادراتی به کشور های دیگر ارسال می شود.
حجم بالای خرید صادراتی فروشنده را ملزم به کاهش قیمت ها و ارائه یک قیمت رقابتی تر می نماید فلذا در شهر هایی مانند کرمان و رفسنجان که تولید بسیار بالایی دارند استفاده از این محصول برای صادرات مناسب تر است و خرید منطقی تر خواهد بود چراکه بازار رقابت در رفسنجان و کرمان برای موارد صادراتی داغ تر است.

دیدگاهتان را بنویسید