صادرات انواع پسته ایران به هلند

85
0

بازار هلند خریدار عمده انواع پسته ایران می باشد که به صورت فله از ایران به این کشور صادرات پسته انجام شده و در آنجا به بعد از ترخیص به دیگر کشور ها ارسال می گردد.
با توجه به اینکه ترخیص پسته ایران در هلند از بسیاری کشور های دیگر آسان تر است و با در نظر گرفتن این نکته که گمرک هلند سخت گیری کمتری دارد بیشتر گروه های تجاری فعال در زمینه پسته ایران معمولا این محصول را ابتدا برای صادرات به هلند خریداری کرده و سپس از هلند به کشور خود جابجا می نمایند.
برای مثال ایتالیا از این روش بسیار بهره می برد.
با توجه به مسئله ذکر شده نمی توان به راحتی گفت کدام یک از انواع صادراتی پسته ایران برای هلند مناسب تر است چرا که این کشور بیشتر جنبه تامین کننده برای دیگر کشور ها را دارد اما به طور کلی صادرات پسته های احمدآقایی و فندقی و در حجم کمتری کله قوچی به اروپا متداول تر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید