قیمت خرید عمده پسته از ترمینال ضبط پسته

22
0

خرید عمده پسته به صورت مستقیم از ترمینال های ضبط پسته سبب می شود تا معامله با کمترین قیمت ممکن انجام شود.
اما نکته قابل توجه اینجاست که بسیاری از ترمینال داران هیچ گونه تضمینی نمی دهند که تمام کیسه های خریداری شده از آنان به صورت یکدست و تمیز شده باشد و همین موضوع کار را برای خرید به صورت عمده تا حدودی با مشکل رو به رو می کند.
اما شرکت های بازرگانی که خود ترمینال ضبط پسته دارند این مشکل را به کلی بر طرف کرده اند زیرا این شرکت ها تضمین های مختلفی می دهند به عنوان مثال در صورتی که بار اصلی با نمونه تطابق نداشته باشد، کل هزینه ها و ضرر های خریدار توسط آن شرکت بازرگانی پرداخت می شود.
گروه بازرگانی خشکبار آرتین آمادگی دارد تا انواع پسته ایران و فرآورده های آن را به صورت عمده در اختیار شما بازرگانان عزیز قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید