خرید پسته مکانیک خندان برای صادرات

44
0

یکی از بهترین انواع پسته ارزان قیمت که برای صادرات به کشور هایی نظیر قزاقستان، روسیه و عراق خرید می شود نوع مکانیک خندان است.
در این رابطه که پسته مکانیک خندان به چه طریقی تولید می شود در ادامه به بحث می پردازیم:
در زمان تولید و فرآوری پسته تازه پسته های دهان بسته از خندان جدا می شوند. پسته های خندان در این مرحله همان طبیعی خندان هستند.
بعد از آن پسته های دهان بسته خشک شده و در زمانی که سفارش برای پسته های دهان باز ارزان قیمت بالا می رود این پسته های دهان بسته را با آب سرد و سپس نور آفتاب خندان می کنند.
گاها برخی انواع پسته صادراتی ایران برای دهان باز شدن کامل در این پروسه نیاز به چکش خوردن و فرآیند مکانیک دارند.
برای خرید و صادرات این نوع پسته نیاز است تا از قبل این سفارش به تولیدکنندگان داده شده تا بتوانند آماده سازی فرآیند مکانیک خندان را انجام دهند و در فرصت باغی بهترین کیفیت را ارائه دهند.
صادرات این نوع پسته دهان باز شده به علت ارزان تر بودن و البته کیفیت پایین تر به کشور هایی می باشد که به دنبال خرید پسته ارزان قیمت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید