خرید عمده پسته صادراتی ایران

72
0

خرید عمده پسته ایران بیشتر برای مقاصد صادراتی می باشد و غالبا از تمام انواع پسته برای صادرات استفاده می شود. این انواع کدام اند و بهترین نوع کدام است؟
 پسته هایی که برای موارد صادراتی استفاده می شوند معمولا برای هر کشور متفاوت می باشد، برای مثال روسیه از پسته های سایز ریز تر استفاده می کند تا قیمت مناسب تری را خریداری نماید، در مقابل بیشتر کشور های عربی برای مصرف داخلی خود راغب به خرید سایز پسته های درشت هستند و به همین دلیل عموما در بین انواع پسته خندان صادراتی ایران بیشترین حجم عمده صادرات به امارات و کشور های عربی از نوع اکبری و احمدآقایی درشت و گاها کله قوچی درشت می باشد.
البته در مواردی هم کشور های عربی به عنوان یک واسط از ایران برای کشور های اروپایی یا دیگر کشور ها خرید می نمایند فلذا پسته ای که برای این مقاصد تهیه می شود با مواردی که در بازار داخلی این کشور ها استفاده دارد متفاوت است.
در کنار انواع پسته برای خرید غالبا به بسته بندی محصول نیز توجه می شود، در اینجا مقصود ما بسته بندی فله می باشد، انواع بسته بندی فله برای پسته امکان پذیر است اما قیمت های مناسب با کیسه های پنجاه کیلویی و ماندگاری بیشتر در مسیر با وکیوم های پنج تا ده کیلویی میسر می شود.
تقریبا در تمام طول سال انواع پسته صادراتی ایران قابل خریداری می باشد، با این حال عمده فروش صادراتی پسته ایران در شش ماهه دوم سال به اوج خود می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید