خرید عمده پسته برای ایتالیا

85
0

ایتالیا از جمله کشور هایی می باشد که از گذشته تا حال حاضر در حجم بالا اقدام به خرید عمده پسته از ایران برای مصرف داخلی و صادرات مجدد می نماید.
در سال های اخیر به علت کم آبی و گرمای هوا شدت آفات و سموم در پسته ایران افزایش داشته است، این عامل نه تنها در ایران باعث کاهش کیفیت پسته شده، بلکه به شدت بر تولیدات این محصول در آمریکا نیز تاثیر گذاشته است.
با توجه به اینکه برای کشور ایتالیا عدم آلودگی به افلاتکسین در پسته بسیار مهم می باشد غالبا پسته ایران را با تضامین افلاتکسین خرید می نمایند.
در واقع در خرید های عمده نیاز است تا یک گواهی معتبر برای کشور های اتحادیه اروپا مبنی بر عدم آلودگی بار به افلاتوکسین اخذ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید