صادرات مغز پسته جنگلی وحشی

67
0

مغز پسته وحشی در حجم عمده برای صادرات به کشور هایی مانند روسیه، ترکیه و امارات استفاده می شود و تولید آن در جنگل های وحشی استان خراسان می باشد.
جنگل های وحشی و خود رو پسته وحشی (جنگلی) در استان های خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان و همچنین بخشی از فارس قراردارند اما تنها بخشی از پسته جنگلی استان خراسان قابل برداشت می باشد. به این علت که دیگر استان ها تولید بسیار پایینی دارند و همچنین شرایط فیزیکی جنگل ها برای برداشت محصول مساعد نیست نمی توان از آنها برداشت عمده ای به منظور صادرات انجام داد.
از طرفی تولید مغز پسته جنگلی نیازمند دستگاه های جداگانه ای می باشد چراکه سایز بسیار ریزتری در مقایسه با انواع مغز پسته ایران دارد.
گاها به این مغز ها هراتی نیز می گویند چون ادامه جنگل های استان خراسان در افغانستان قرار دارد و آن کشور هم از این محصول تولیداتی دارد اما کیفیت و حجم تولید ایران به علت مساعد تر بودن شرایط آب و هوایی بسیار بالاتر است.
از مغزپسته جنگلی در شیرینی پزی ها بسیار استفاده می شود و به همین دلیل علاوه بر موارد صادرات از آن در استان های قم، آذربایجان و اصفهان نیز بسیار استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید