خرید مغز پسته جنگلی صادراتی

30
0

مغز پسته جنگلی صادراتی ایران برای خرید و فروش با قیمت مناسب و دست اول بیشتر در استان خراسان عرضه می شود.
این نوع پسته جنگلی در جنگل های خود رو و وحشی واقع در استان های خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان و بخشی از فارس تولید می شوند که کاملا ارگانیک و به دور از هرگونه سموم و کود های شیمیایی هستند.
تولید عمده این محصول بیشتر در استان خراسان و در مرز این استان با افغانستان است که سطح وسیعی از جنگل های آن را در بر گرفته است.
پسته جنگلی در ابتدا توسط مردم محلی نزدیک به همین جنگل ها برداشت می شده اما اخیرا نهاد ها و ارگان های مختلف اقدام به پیش فروش جنگل ها به شرکت های متعددی می نمایند که خرید اولیه پسته این درختان باید از آن گروه ها و یا گاها مردم محلی همان نقاط انجام شود.
پس از اینکه این پسته خرید شد به کارگاه های استان خراسان غالبا در مشهد برده شده و با دستگاه های خاص مغز می شود. به این علت که این محصول ریزتر از دیگر انواع پسته ایران است نمی توان به دستگاه های معمولی آن ها را مغز کرد.
مغز این محصول بسیار سبز رنگ و به علت جنگلی بودن کاملا ارگانیک و صادراتی است.
از انواع مغز پسته صادراتی در شیرینی جات و مخصوصا برای استان هایی که در زمینه تولید سوغات قوی هستند استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید