عرضه انواع مغز پسته فندقی در هند

47
0

مغز پسته فندقی و سایر مغز های ارزان قیمت در حجم با در بازار شهر های مختلف هند مانند دهلی عرضه می شود و طرفداران ویژه ای دارد.
تجار، بازرگانان، عمده فروشان و سایر افرادی که تا کنون با هند مراوردات تجاری داشته اند اذعان می کنند که باید مغز پسته ای به هند ارسال شود که درصد مغز لپه، شکسته و نرمه در حداقل ممکن باشد.
به عبارت دیگر باید مغز پسته ای سالم برای عرضه به هند فرستاده شود تا فروش بالایی رارقم بزند.
اما در سال های اخیر و با قاچاق مغز پسته از کشور های مختلف به هند، تا حدودی قیمت مغز پسته در این کشور کاهش پیدا کرده است و همین موضوع تجار ایرانی را تا حدودی با مشکل مواجه کرده است؛ البته هنوز هم امکان و موقعیت ورود به بازار هند وجود دارد.
از مناسب ترین مغز پسته ها برای عرضه در بازار هند، مغز پسته فندقی و بادامی می باشد، بویژه مغز پسته فندقی.
نوع بسته بندی مورد تایید تجار هندی، عموما کارتن های 10 کیلویی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید