انجام امور صادراتی مغز پسته ایران

77
0

برای ارسال انواع مغز پسته ایران به کشور های مختلف نیاز به انجام امور صادراتی می باشد که اکثر در گمرک انجام می شود.
انواع مغز پسته ایران از جمله مغز پسته وحشی (ارگانیک)، مغز پسته بدون پوست، مغز پسته معمولی و… طرفداران بسیاری در بازار های بین المللی از جمله کشور های مانند هند، ترکیه، عراق و آلمان دارد.
از آنجایی که مغز پسته همانند پسته و خلال پسته جزء کالاهای صادراتی مشمول استاندارد هستند، در زمان اظهار بار به گمرک باید گواهی استاندارد نیز اخذ شود.
برای صادرات به برخی کشور ها بویژه کشور های اروپایی در کنار گواهی استاندارد باید گواهی افلاتکسین پسته نیز از یک آزمایشگاه معتبر (عموما آزمایشگاه تحقیق و توسعه رفسنجان) تهیه شود و همراه با سایر مدارک برای خریدار ارسال شود.
انجام امور صادراتی در حوزه پسته و فرآورده های آن توسط تیم های بازرگانی مختلف صورت می پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید