قیمت مغز پسته مورد استفاده در بستنی

33
0

مغز پسته مورد استفاده در بستنی با مغزپسته استفاده شده در شیرینی چه تفاوتی دارد؟ قیمت این انواع چند است و چگونه می توان برای بستنی از این مغز ها خرید کرد؟
در اینجا به بررسی مسئله مطرح شده در رابطه با انواع مغز پسته مورد استفاده برای بستنی و شیرینی می پردازیم. توصیه می شود برای آگاهی از قیمت های روز این محصولات با واحد فروش در ارتباط مستقیم باشید.

مغز پسته مورد استفاده در شیرینی:
در شیرینی مغز پسته می تواند برای داخل و یا روی آن استفاده شود، در هر دو صورت علاوه بر طعم مورد نیاز در شیرینی باید ظاهر محصول نیز جلوه پیدا کند و به همین دلیل حتما باید تا حد امکان مغزپسته مورد استفاده سبز رنگ باشد، به همین علت است که در تولید باقلوا از مغز پسته جنگلی سبز استفاده می کنند. قیمت این انواع متفاوت می باشد و باید به تناسب کیفیت مورد بررسی قرار بگیرد.

مغز پسته مورد استفاده در بستنی:
برای بستنی یا از پودر پسته بر روی آن جهت تزئین استفاده می کنند و یا آنکه در داخل محصول مغزپسته را به صورت نرمه، سالم یا شکسته به فراخور نیاز مصرف می نمایند لذا در تولید پودر سبز بودن بسیار مورد اهمیت است اما دیگر لازم نیست حتما مغز پسته خریداری شده سالم باشد و زمانی که از آن پودر تولید می شود مهم سبز بودن پودر بستنی است.
برای داخل بستنی هم کمتر از مغز پسته سبز استفاده م کنند و می توان از نمونه های قیمت مناسب تر خرید کرد.

0

دیدگاهتان را بنویسید